Co nabízíme

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Posláním Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat uživatele, aby získali či zdokonalili svoje pracovní návyky a dovednosti a zároveň tím posílili svou soběstačnost v běžném životě.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Nazaret také poskytuje uživatelům fakultativní (doplňkové) činnosti, které jsou nad rámec základních činností stanovených v zák. 108/2006 Sb. 

Fakultativní služby jsou poskytovány v případě zájmu klienta a personálních možností Nazaretu a to za úhradu dle platného Ceníku služeb  

DOPRAVA:   

Přeprava uživatele z bydliště do Nazaretu a zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory organizace Počítá se celá trasa, tzn. i cesta samotného řidiče na adresu předání a cesta zpět bez uživatele. Cena za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří jsou v autě. Uživatelům nejsou účtovány náklady na čas řidiče. 
Cena za dopravu: 9 Kč/km

DOPROVOD (ASISTENCE): 

Doprovod na akce mimo provozní dobu sociální služby. Počítá se celkový čas doprovázející osoby, tj. i  čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální služby. Cena za doprovod se rozpočítá mezi všechny uživatele, kteří v danou chvíli současně doprovod využijí. Cena za doprovod: 130 Kč/hod
Cena za doprovod: 130 Kč/hod

TANEČNÍ A DIVADELNÍ SOUBOR KUKAČKY: 

Kukačky fungují při Nazaretu již 14 let. Působí v něm členové z řad zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb Nazaretu a dobrovolníků. Každý rok skupina nacvičuje nová taneční vystoupení. 
 

LETNÍ POBYTOVÁ AKCE:
Putování s Oslem

7-denní výjezd mimo domov a Nazaret. Asistence zajištěna zaměstnanci a dobrovolníky Nazaretu. Kapacita tábora je omezená, proto dáváme přednost našim klientům a lidem, kteří mají menší příležitosti vyjet někam na dovolenou.

Tým hry BOCCIA
BOROVANŠTÍ BORCI

Nazaret má svůj tým pro integrovanou bocciu „Borovanští borci“. Boccia je upravenou verzí francouzského petangu, hraje se vsedě, aby byly vyrovnány podmínky lidí na vozíku s chodícími.

Nazaret je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Poskytujeme pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním v chráněné keramické a chráněné textilní dílně. Důležitá je pro nás kreativita, zručnost a chuť tvořit

Keramická licí dílna
V licí dílně vyrábíme lité keramické polotovary. Do sádrových forem odléváme speciální licí hmotu a vznikají tak hrnky, misky, vázy, talíře, konvice nebo aromalampy a svícny různých velikostí a tvarů. Po zaschnutí polotovary začistíme a zamyjeme tak, aby byl jejich povrch co nejhladší a dalo se na ně snadno malovat. Jakmile jsou polotovary dokonale začištěné a vyschlé, necháme je vypálit v přežahové peci a po zchladnutí putují do výtvarné dílny.

Keramická rukodílna
V rukodílně pracujeme s tuhou hlínou. Originální jsou kuličkové a spirálkové výrobky našich nevidomých kolegyň. Nejdříve se vyválí malé kuličky nebo spirálky, které se pak vtlačují do sádrových forem. V těch se uhladí a po zaschnutí vyklopí. Následně putují do přežahové pece, aby byly připraveny ke glazování. Nejoblíbenější jsou misky různých velikostí, hrnky a také bytelné megamísy, květináče a truhlíky. Ty vyrábíme i z keramických plátů, na které se ryjí a glazují chaloupky a zahrádky.

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Výtvarná dílna - malírna
Ve výtvarné dílně se přežahlé polotovary malují krásnými originálními motivy chaloupek, kostelíků a zahrádek, květinovými nebo zvířecími vzory, nebo jednoduššími efektními proužky. Po zaschnutí barev výrobky glazujeme transparentní glazurou, aby se obrázky zafixovaly a vkládáme do pece. Po vypálení, což trvá zhruba 12 hodin, výrobky ošťítkujeme a předáváme hotové do prodeje.

Textilní dílna
V textilní dílně šijeme především pomocníky do kuchyně, jako jsou chňapky, podložky a zástěry. Ale také nákupní tašky, podsedáky, termopoklopy na konvičky nebo kabelky. Zabýváme se také ručním tkaním koberců, různých délek, barev ale i materiálů. Nově se nyní zabýváme tkaním podložek na cvičení.

Podívejte se k nám do dílen, jak to u nás vypadá a co všechno vyrábíme:

Vyrábíme také zboží na zakázku. Chcete udělat radost svým blízkým, přátelům, rodině, zaměstnancům, zákazníkům nebo sami sobě? Namalujeme vámi vybraný motiv či návrh na náš keramický polotovar – hrneček, misku, talíř, květináč nebo třeba hodiny.

V případě zájmu nás kontaktujte na
774 988 031 nebo napište e-mail na informace.nazaret@gmail.com.

Naše výrobky můžete zakoupit v našich kamenných obchodech v Borovanech, nebo na fleru . Výrobky můžete zakoupit také v partnerských organizacích a obchodech.

Chráněné
dílny
v Nazaretu

Nazaret je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Poskytujeme pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním v chráněné keramické a chráněné textilní dílně. Důležitá je pro nás kreativita, zručnost a chuť tvořit.

KERAMICKÝ KROUŽEK V NAZARETU

ÚTERÝ
14.00 - 15.30 Dětský keramický kroužek 
15.30 - 17.00 Dětský keramický kroužek 
17.00 - 18.30 Dětský keramický kroužek 

Cena za pololetí 1 500,- Kč

ČTVRTEK
16.00 - 18.00 Keramický kroužek pro dospělé  
Kroužek trvá 90 minut v rozmezí od 16.00 do 18.00 hodin

Cena za pololetí 4 000,- Kč

I.pololetí září - leden
II.pololetí únor - červen

Všechny kroužky probíhají pod vedením Jitky Štanglové
 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO VEŘEJNOST

V Nazaretu vám zapůjčíme v případě potřeby kompenzační pomůcky. Kompenzační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci optimálně nefungují. 
Půjčit si můžete například:

 • chodítka
 • vozíky mechanické
 • toaletní židle
 • zdvihací zařízení
 • sedačku do vany

Ceník půjčovny kompenzačních pomůcek

Rádi vám poradíme při výběru vhodného typu kompenzační pomůcky, kterou si můžete vypůjčit podle potřeby na přechodnou i delší dobu.

Kontakt: Zuzana Dvořáková tel.: 739 009 212

Mám zájem navštěvovat Nazaret

Jste osoba se zdravotním postižením a máte zájem navštěvovat Nazaret? Je třeba udělat několik kroků:


1. Ozvěte se nám (telefonicky, mailem nebo osobní návštěvou)
Bc. Lucie Kavalíková (vedoucí sociálních služeb),    tel.: 775 525 780, socialni.nazaret@gmail.com


2. Přijďte na osobní schůzku se sociálním pracovníkem:

 • doporučeno přijít společně s rodinným příslušníkem
  či opatrovníkem
 • podání informací o sociální službě
 • rozhovor o Vašich očekáváních, potřebách
 • prohlídka Nazaretu
 • předání letáčků, kontaktních údajů
 • předání formuláře Žádost o poskytování soc.služeb

3. Přijďte do Nazaretu podruhé:

 • Přineste s sebou vyplněnou Žádost o poskytování soc.služeb (může pomoci pracovník)
  * Žádost najdete ke stažení v předchozím bodě 2.
 • Sociální šetření – rozhovor o Vaší životní situaci, typu postižení, potřebné asistenci
 • Zkušební návštěva CDS (seznámení s pracovníky a klienty, popovídání)
 • Zhodnocení vhodnosti druhu sociální služby (Centrum denních služeb X Sociálně terapeutická dílna)
 • Dostáváte domů k pročtení Vaši smlouvu (mailem či v tištěné podobě)
 • Pravidla pro uzavírání smlouvy 

4. Přijďte podepsat smlouvu o poskytování vybrané sociální služby

5. Můžete začít využívat službu

Cílová skupina:

 • Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním a kombinovaným)
 • Služba je určena pro osoby od 18 do 80 let (Centrum denních služeb) a od 18 do 80 let (Sociálně terapeutická dílna)
 • Služba je určena pro osoby převážně z Trhovosvinenska (ORP Trhové Sviny), při volné kapacitě i ze vzdálenějšího okolí v rámci Jihočeského kraje
 • Služba není určena pro osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zvláštní ošetřovatelskou péči
 • Služba není určena osobám s těžší psychiatrickou diagnózou, v akutní fázi duševního onemocnění a závislosti na návykových látkách
 • Služba není určena osobám, které nejsou schopny dodržovat pravidla soužití v kolektivu

Zásady při poskytování služeb:

 • Svobodná volba (samostatné rozhodování, porozumění důsledkům)
 • Partnerský přístup, rovnoprávný vztah, zachování důstojnosti
 • Profesionalita
 • Individuální přístup (potřeby a přání uživatele v rámci možností Nazaretu)
 • Podpora  samostatnosti a nezávislosti uživatelů (aby dle zásady subsidiarity byli uživatelé schopni co nejvíce si pomoci sami)
 • Důvěrnost informací, ochrana osobních údajů uživatele
 • Jasná pravidla spolupráce
  Etický kodex pracovníků Nazaret (02/23)

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Katalog sociálních služeb Trhovosvinenska:  https://www.socialnisluzbyts.cz/

Registr poskytovatelů sociálních služeb:  https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Konzultace pro pečující osoby: https://www.socialniklinika.cz/aktualne/3-konzultace-zdarma-0