Co nabízíme

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Posláním Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat uživatele, aby získali či zdokonalili svoje pracovní návyky a dovednosti a zároveň tím posílili svou soběstačnost v běžném životě.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Nazaret také poskytuje uživatelům fakultativní (doplňkové) činnosti, které jsou nad rámec základních činností stanovených v zák. 108/2006 Sb. 

Fakultativní služby jsou poskytovány v případě zájmu klienta a personálních možností Nazaretu a to za úhradu dle platného Ceníku služeb  

TANEČNÍ A DIVADELNÍ SOUBOR KUKAČKY: 

Uživatelé se mohou stát členy. Dobrovolníci zajišťují nezbytná asistence při zkouškách a vystoupeních a ve spolupráci s rodinou také  dopravu. 
Cena za Kukačky: zdarma 

LETNÍ POBYTOVÁ AKCE (Putování s Oslem): 

7-denní výjezd mimo domov a Nazaret. Asistence zajištěna zaměstnanci a dobrovolníky Nazaretu. 
Cena za tábor: doprava + ubytování + strava

DOPRAVA:   

Přeprava uživatele z bydliště do Nazaretu a zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory organizace a/nebo mimo provozní dobu Centra denních služeb (např. večerní nebo víkendové akce).  Počítá se celá trasa, tzn. i cesta samotného řidiče na adresu předání a cesta zpět bez uživatele. Cena za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří jsou v autě. Uživatelům nejsou účtovány náklady na čas řidiče. 
Cena za dopravu: 7 Kč/km

DOPROVOD (ASISTENCE): 

Doprovod na akce mimo provozní dobu sociální služby. Počítá se celkový čas doprovázející osoby, tj. i  čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální služby. Cena za doprovod se rozpočítá mezi všechny uživatele, kteří se akce účastní. 
Cena za doprovod: 80 Kč/hod

Nazaret je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Poskytujeme pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním v chráněné keramické a chráněné textilní dílně. Důležitá je pro nás kreativita, zručnost a chuť tvořit

Keramická licí dílna
V licí dílně vyrábíme lité keramické polotovary. Do sádrových forem odléváme speciální licí hmotu a vznikají tak hrnky, misky, vázy, talíře, konvice nebo aromalampy a svícny různých velikostí a tvarů. Po zaschnutí polotovary začistíme a zamyjeme tak, aby byl jejich povrch co nejhladší a dalo se na ně snadno malovat. Jakmile jsou polotovary dokonale začištěné a vyschlé, necháme je vypálit v přežahové peci a po zchladnutí putují do výtvarné dílny.

Keramická rukodílna
V rukodílně pracujeme s tuhou hlínou. Originální jsou kuličkové a spirálkové výrobky našich nevidomých kolegyň. Nejdříve se vyválí malé kuličky nebo spirálky, které se pak vtlačují do sádrových forem. V těch se uhladí a po zaschnutí vyklopí. Následně putují do přežahové pece, aby byly připraveny ke glazování. Nejoblíbenější jsou misky různých velikostí, hrnky a také bytelné megamísy, květináče a truhlíky. Ty vyrábíme i z keramických plátů, na které se ryjí a glazují chaloupky a zahrádky.

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Výtvarná dílna - malírna
Ve výtvarné dílně se přežahlé polotovary malují krásnými originálními motivy chaloupek, kostelíků a zahrádek, květinovými nebo zvířecími vzory, nebo jednoduššími efektními proužky. Po zaschnutí barev výrobky glazujeme transparentní glazurou, aby se obrázky zafixovaly a vkládáme do pece. Po vypálení, což trvá zhruba 12 hodin, výrobky ošťítkujeme a předáváme hotové do prodeje.

Textilní dílna
V textilní dílně šijeme především pomocníky do kuchyně, jako jsou chňapky, podložky a zástěry. Ale také nákupní tašky, podsedáky, termopoklopy na konvičky nebo kabelky. Zabýváme se také ručním tkaním koberců, různých délek, barev ale i materiálů. Nově se nyní zabýváme tkaním podložek na cvičení.

Podívejte se k nám do dílen, jak to u nás vypadá a co všechno vyrábíme:

Vyrábíme také zboží na zakázku. Chcete udělat radost svým blízkým, přátelům, rodině, zaměstnancům, zákazníkům nebo sami sobě? Namalujeme vámi vybraný motiv či návrh na náš keramický polotovar – hrneček, misku, talíř, květináč nebo třeba hodiny.

V případě zájmu nás kontaktujte na 774 988 031 nebo napište e-mail na informace.nazaret@gmail.com.

Naše výrobky můžete zakoupit v našich kamenných obchodech v Borovanech, nebo na fleru . Výrobky můžete zakoupit také v partnerských organizacích a obchodech.

Chráněné
dílny
v Nazaretu

Nazaret je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Poskytujeme pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním v chráněné keramické a chráněné textilní dílně. Důležitá je pro nás kreativita, zručnost a chuť tvořit.

KERAMICKÝ KROUŽEK V NAZARETU

ÚTERÝ
14.00 - 15.30 Dětský keramický kroužek 
15.30 - 17.00 Dětský keramický kroužek 
17.00 - 18.30 Dětský keramický kroužek 

Cena za pololetí 1 500,- Kč

ČTVRTEK
16.00 - 18.00 Keramický kroužek pro dospělé  
Kroužek trvá 90 minut v rozmezí od 16.00 do 18.00 hodin

Cena za pololetí 4 000,- Kč

I.pololetí září - leden
II.pololetí únor - červen

Všechny kroužky probíhají pod vedením Jitky Štanglové
 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO VEŘEJNOST

V Nazaretu vám zapůjčíme v případě potřeby kompenzační pomůcky. Kompenzační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci optimálně nefungují. 
Půjčit si můžete například:

 • chodítka
 • vozíky mechanické
 • toaletní židle
 • zdvihací zařízení
 • sedačku do vany

Ceník půjčovny kompenzačních pomůcek

Rádi vám poradíme při výběru vhodného typu kompenzační pomůcky, kterou si můžete vypůjčit podle potřeby na přechodnou i delší dobu.

Kontakt: Zuzana Dvořáková tel.: 739 009 212

Mám zájem navštěvovat Nazaret

Jste osoba se zdravotním postižením a máte zájem navštěvovat Nazaret? Je třeba udělat několik kroků:


1. Ozvěte se nám (telefonicky, mailem nebo osobní návštěvou)
Bc. Lucie Kavalíková (vedoucí sociálních služeb),                      tel.: 775 525 780, socialni.nazaret@gmail.com, 


2. Přijďte na osobní schůzku se sociálním pracovníkem:

 • doporučeno přijít společně s rodinným příslušníkem
  či opatrovníkem
 • podání informací o sociální službě
 • rozhovor o Vašich očekáváních, potřebách
 • prohlídka Nazaretu
 • předání letáčků, kontaktních údajů
 • předání formuláře Žádost o poskytování soc.služeb

3. Přijďte do Nazaretu podruhé:

 • Přineste s sebou vyplněnou Žádost o poskytování soc.služeb (může pomoci pracovník)
 • Sociální šetření – rozhovor o Vaší životní situaci, typu postižení, potřebné asistenci
 • Zkušební návštěva CDS (seznámení s pracovníky a klienty, popovídání)
 • Zhodnocení vhodnosti druhu sociální služby (Centrum denních služeb X Sociálně terapeutická dílna)
 • Dostáváte domů k pročtení Vaši smlouvu (mailem či v tištěné podobě)
 • Pravidla pro uzavírání smlouvy 

4. Přijďte podepsat smlouvu o poskytování sociální služby

 • Smlouvu jste si doma přečetli a společně ji spolu ještě projdeme
 • Pokud máte opatrovníka, podepisuje ji on

5. Můžete začít využívat službu

Cílová skupina:

 • Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním a kombinovaným)
 • Služba je určena pro osoby od 18 do 64 let (Centrum denních služeb) a od 18 do 80 let (Sociálně terapeutická dílna)
 • Služba je určena pro osoby převážně z Trhovosvinenska (ORP Trhové Sviny), při volné kapacitě i ze vzdálenějšího okolí v rámci Jihočeského kraje
 • Služba není určena pro osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zvláštní ošetřovatelskou péči
 • Služba není určena osobám s těžší psychiatrickou diagnózou, v akutní fázi duševního onemocnění a závislosti na návykových látkách
 • Služba není určena osobám, které nejsou schopny dodržovat pravidla soužití v kolektivu

Zásady při poskytování služeb:

 • Svobodná volba (samostatné rozhodování, porozumění důsledkům)
 • Partnerský přístup, rovnoprávný vztah, zachování důstojnosti
 • Profesionalita
 • Individuální přístup (potřeby a přání uživatele v rámci možností Nazaretu)
 • Podpora  samostatnosti a nezávislosti uživatelů (aby dle zásady subsidiarity byli uživatelé schopni co nejvíce si pomoci sami)
 • Důvěrnost informací, ochrana osobních údajů uživatele
 • Jasná pravidla spolupráce
  Etický kodex pracovníků Nazaret