Taneční a divadelní soubor

Kukačky

Při Nazaretu již 14 let funguje Taneční a divadelní soubor Kukačky. Působí v něm členové z řad zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb Nazaretu a dobrovolníků.

Každý rok skupina nacvičuje nová taneční vystoupení. V roce 2021-2023 vystupují Kukačky s 2 představeními: Country tance na písně skupiny Patrola a historické tance. Kukačky vystupují zhruba na 10-15 akcích ročně – na plesech, v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou nebo na různých festivalech a jiných společenských událostech.

Pokud byste se chtěli do souboru zapojit jako dobrovolníci, kontaktujte nás. Uvítáme každého, kdo má chuť pomoci.