Chci pomoci 

Přispějte finančně prostřednictvím platební brány Darujme.cz

 

Podílejte se s námi na rozvíjení aktivit pro klienty denního centra a sociálně terapeutické dílny. Každá částka se počítá.

Podpoříte  tak Nazaret a činnost našich sociálních služeb

Děkujeme, že na nás myslíte a pomáháte nám!


„Každý má nějaký handicap, každý má nějaké obdarování.”

Dárcovství

Podpořte nás finančně:

- jednorázovým nebo pravidelným finančním darem přímo na náš účet 0571374399/0800

Staňte se našim odběratelem:

- v chráněné keramické či textilní dílně vám vyrobíme zboží na zakázku dle vašeho přání či návrhu – jako dárek pro vaše zákazníky, zaměstnance nebo obchodní partnery

Nakupte u nás:

- výrobky z chráněné keramické a textilní dílny a výrobky klientů sociálně terapeutické dílny v kamenném obchodě v Borovanech , nebo přes internetový portál  https://www.fler.cz/dilna-nazaret

- dárkový poukaz na zboží v hodnotě 200,- Kč, 500,- Kč nebo 1000,- Kč

Uspořádejte s námi benefiční akci:

- uspořádejte benefiční koncert, aukci, ples nebo jinou akci, jejíž výtěžek bude použit na provoz organizace

Staňte se dobrovolníkem:

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.

Nabídka dobrovolnických činností:

Nárazově:

 • Pomoc s prodejem na trzích
 • Letní pobytová akce Putování s oslem
 • Pomoc při benefiční akci
 • Pomoc při výletech, výjezdových akcích pro uživatele
 • Realizování vlastní akce pro uživatele (přednáška na určité téma, workshop, promítání zajímavého filmu, sportovní akce atd.). Vítáme nové nápady na rozšíření nabídky aktivit!
 • Jarní úklid, stěhování, malování prostor Nazaretu
 • Propagace Nazaretu (letáčky, inzeráty)

Pravidelně:

 • Taneční a divadelní soubor Kukačky
 • Volnočasové aktivity s uživateli mimo Nazaret – doprovody, kavárna, procházka, kino atd.
 • Údržba
 • Lepení krabiček na zboží
 • Pomoc při pravidelných aktivitách Centra denních služeb a Sociálně terapeutické dílny  – komunikace s uživateli
 • Realizování vlastní pravidelné aktivity pro uživatele – kroužek (výtvarný, hudební, pohybový, cizí jazyky atd.)

Jak to probíhá:

1.ODPOVÍM SI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Proč chci být dobrovolníkem? Co od toho očekávám?
 • Kolik času mohu věnovat?
 • Chci pomáhat pravidelně nebo jen nárazově?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti, zkušenosti, které bych mohl využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (pomoc při výrobě a prodeji, volnočasové aktivity s lidmi s postižením)?

2.SMLUVÍM SI V NAZARETU SCHŮZKU – sladíme vzájemná očekávání a reálné možnosti

3.NA DALŠÍM SETKÁNÍ budu proškolen, podepíšu dobrovolnickou smlouvu, budu pojištěn

4.MŮŽU ZAČÍT s dobrovolnictvím

Kontaktní osoba: L.Kavalíková, socialni.nazaret@gmail.com, +420 775 525 780

,,Vzpomeň si na všechny své dobré skutky. Ty ti dodají odvahy. Bylo jich málo? Je tedy načase udělat jich víc." (P. Coelho)