O Nazaretu

Jak NAZARET vznikl

Středisko Nazaret bylo založeno 4. 11. 2004, ale jeho počátky sahají ještě dále do minulosti. V devadesátých letech zahájila svou činnost organizace Domeček v Trhových Svinech. Zabývala se prací s dětmi a mládeží, pořádala různé akce pro volný čas a také se zaměřovala na dílenskou činnost s integrací handicapovaných osob. Na počátku roku 2000 se zdvojnásobila jeho kapacita, aktivity dále narůstaly a činnost se rychle rozvíjela. Proto bylo zapotřebí nutné získat další prostory. A tak pomalu zrálo rozhodnutí založit novou organizaci, která by měla na starost pouze jednu z hlavních činností Domečku a věnovala se jí naplno.  V roce 2004 byla tato varianta schválena správní radou Diakonie a misie Církve československé husitské.  Bylo požádáno o registraci nového diakonického zařízení pod jménem Nazaret, které si jako svou hlavní činnost zvolilo ergoterapii a provozování chráněných dílen pro lidi s handicapem. Původní program byl postaven na tom, že i lidé s handicapem se mohou stát samostatnými.

Hlavním smyslem vzniku Nazaretu bylo, aby lidé, kteří zápolí s nějakými problémy na to nebyli sami a také proto, aby se těžkostem života jen tak nepoddávali.

Historie:

V roce 2005 zahájily svou činnost chráněné dílny v Trhových Svinech, které se postupně přesunuly do nových prostor v Podzámčí v Borovanech. Zde také v roce 2005 zahájilo provoz Centrum denních služeb, začaly se pořádat volnočasové aktivity pro veřejnost a v roce 2007 byl zahájen provoz Sociálně terapeutické dílny.

V roce 2008 byl otevřen Obchůdek v Trhových Svinech, který byl na podzim 2011 rozšířen o chráněnou textilní dílnu. Obchod byl i s dílnou přestěhován do Borovan v roce 2017, což je mnohem efektivnější. V červnu 2018 jsme slavnostně otevřeli nový Obchůdek v Podzámčí v Borovanech v nově zrekonstruovaném prostoru Vejdoviny. 

V současné době má Nazaret 30 zaměstnanců, z toho 17 jich pracuje na chráněném trhu práce. V Centru denních služeb máme registrovaných 13 uživatelů a v Sociálně terapeutické dílně také 13 uživatelů sociální služby.

Kontakty na jednotlivé osoby:

Mgr. Jana Kverková

ředitelka střediska
reditel.nazaret@gmail.com, 603 175 004

Zuzana Dvořáková

administrativa, fundraising a kompenzační pomůcky
kancelar.nazaret@gmail.com, 739 009 212

Olga Hejpetrová

administrativa, koordinátor výroby
informace.nazaret@gmail.com, 774 988 031

Bc. Lucie Kavalíková

vedoucí sociálních služeb
socialni.nazaret@gmail.com, 775 525 780

Anna Petričáková

vedoucí sociálně terapeutické dílny
std.nazaret@gmail.com, 736 711 253

Irena Malá

vedoucí denního centra
cds.nazaret@gmail.com, 739 007 601

Jaroslava Bártová vedoucí textilní dílny, kamenný obchod, Fler, 
obchod.nazaret@gmail.com, 733 795 618
Iveta Nováková vedoucí výtvarné dílny, vyřizování zakázek, 
Jitka Štanglová

vedoucí keramické dílny, kurzy keramiky pro děti a dospělé, 736 711 253

Věra Kadlecová

vedoucí licí dílny

Podporují nás: