O Nazaretu

Jak NAZARET vznikl

Středisko Nazaret bylo založeno 4. 11. 2004, ale jeho počátky sahají ještě dále do minulosti. V devadesátých letech zahájila svou činnost organizace Domeček v Trhových Svinech. Zabývala se prací s dětmi a mládeží, pořádala různé akce pro volný čas a také se zaměřovala na dílenskou činnost s integrací handicapovaných osob. Na počátku roku 2000 se zdvojnásobila jeho kapacita, aktivity dále narůstaly a činnost se rychle rozvíjela. Proto bylo zapotřebí nutné získat další prostory. A tak pomalu zrálo rozhodnutí založit novou organizaci, která by měla na starost pouze jednu z hlavních činností Domečku a věnovala se jí naplno.  V roce 2004 byla tato varianta schválena správní radou Diakonie a misie Církve československé husitské.  Bylo požádáno o registraci nového diakonického zařízení pod jménem Nazaret, které si jako svou hlavní činnost zvolilo ergoterapii a provozování chráněných dílen pro lidi s handicapem. Původní program byl postaven na tom, že i lidé s handicapem se mohou stát samostatnými.

Hlavním smyslem vzniku Nazaretu bylo, aby lidé, kteří zápolí s nějakými problémy na to nebyli sami a také proto, aby se těžkostem života jen tak nepoddávali.

Historie:

V roce 2005 zahájily svou činnost chráněné dílny v Trhových Svinech, které se postupně přesunuly do nových prostor v Podzámčí v Borovanech. Zde také v roce 2005 zahájilo provoz Centrum denních služeb, začaly se pořádat volnočasové aktivity pro veřejnost a v roce 2007 byl zahájen provoz Sociálně terapeutické dílny.

V roce 2008 byl otevřen Obchůdek v Trhových Svinech, který byl na podzim 2011 rozšířen o chráněnou textilní dílnu. Obchod byl i s dílnou přestěhován do Borovan v roce 2017, což je mnohem efektivnější. V červnu 2018 jsme slavnostně otevřeli nový Obchůdek v Podzámčí v Borovanech v nově zrekonstruovaném prostoru Vejdoviny. V tom samém roce jsme také zahájili spolupráci s neziskovou organizací Poškolák, z Hluboké nad Vltavou, kde společně provozujeme Prodejní galerii.

V současné době má Nazaret 30 zaměstnanců, z toho 17 jich pracuje na chráněném trhu práce. V Centru denních služeb máme registrovaných 17 uživatelů a v Sociálně terapeutické dílně také 11 uživatelů sociální služby.

Taneční a divadelní soubor

Kukačky

Při Nazaretu již 13 let funguje Taneční a divadelní soubor Kukačky. V současné chvíli v něm působí 19 členů z řad zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb Nazaretu a dobrovolníků. Každý rok skupina nacvičuje nová taneční a divadelní vystoupení. V roce 2018 sklidili obrovský úspěch svým originálním pojetím hry „Dobrý voják Švejk“ a sérií staropražských tanců. V roce 2019 to byly tance na písně z muzikálu ,,Starci na chmelu". Kukačky vystupují zhruba na 15 akcích ročně – na plesech, v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou nebo na různých festivalech a jiných společenských událostech.

Pro rok 2020 připravují sérii tanců ,,Námořnický bál".

Pokud byste se chtěli do souboru zapojit jako dobrovolníci, kontaktujte nás. Uvítáme každého, kdo má chuť pomoci.


Tým hry BOCCIA

BOROVANŠTÍ BORCI

Nazaret má svůj tým pro integrovanou bocciu „Borovanští borci“. Boccia je upravenou verzí francouzského petangu, hraje se vsedě, aby byly vyrovnány podmínky lidí na vozíku s chodícími.

Naši uživatelé pravidelně dvakrát týdně trénují a několikrát do roka vyjíždí na turnaje v této hře do Českých Budějovic či Soběslavi. Náš tým je zařazen do první ligy Jihočeské ligy v integrované boccie (www.). V září 2018 jsme pro velký zájem otevřeli tým pro další zájemce a nastavili systém střídání. Hrajeme pro radost, nikoliv pro výkon. Nejen výhrami, ale také účastí a prohrami se toho mnoho učíme.

Pro zajímavost by se dalo zmínit, že iBoccia je již od roku 1984 oficiálním paralympijským sportem a je prvotně určena lidem s vážnými poruchami pohybnosti. U nás tuto hru nehrají jen klienti s takovouto poruchou ale i lidé s jinými hendikepy, přičemž jediná podmínka pro účast je, že hráč musí při souboji sedět takže buď na vozíku nebo na židli. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.


Fotogalerie

Kontakty na jednotlivé osoby:

Mgr. Jana Kverková

ředitelka střediska
reditel.nazaret@gmail.com, 603 175 004

Zuzana Dvořáková

administrativa a fundraising
kancelar.nazaret@gmail.com, 739 009 212

Olga Hejpetrová

administrativa,koordinátor výroby, kompenzační pomůcky
informace.nazaret@gmail.com, 774 988 031

Bc. Lucie Kavalíková

vedoucí sociálních služeb
socialni.nazaret@gmail.com, 775 525 780

Lucie Homolková

vedoucí sociálně terapeutické dílny
std.nazaret@gmail.com, 736 711 253

Irena Malá

vedoucí denního centra
cds.nazaret@gmail.com, 739 007 601

Jaroslava Bártová vedoucí textilní dílny, kamenný obchod, Fler, Ateliér Namaluj si
obchod.nazaret@gmail.com, 733 795 618
Iveta Nováková vedoucí výtvarné dílny, vyřizování zakázek, 
Jitka Štanglová

vedoucí keramické dílny, kurzy keramiky pro dospělé, 736 711 253

Leona Koplíková

vedoucí licí dílny

Podporují nás: