Přijímáme nové klienty

 „Každý má nějaký handicap, každý má nějaké obdarování“ 

Nazaret mimo chráněné textilní a keramické dílny provozuje také sociální služby určené lidem s postižením od 18 let. Hlavním posláním je přispět k jejich aktivnímu přístupu k životu a začlenění do společnosti.

V současné době přijímáme nové klienty: do CENTRA DENNÍCH SLUŽEB do SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY.

Nabízíme pomoc s hygienou či stravováním, doprovod, cvičení, muzikoterapii, výtvarné činnosti, keramiku, relaxaci, sport (Boccia), výlety, kulturní akce aj.

Plnohodnotně prožít den, příležitost k setkávání, podpora soběstačnosti a sociálního kontaktu. 

Nabízíme pomoc s hygienou či stravováním, podpora pracovních návyků, těžištěm je práce s hlínou (keramika) a s vlnou (plstění).

Možná příprava na chráněný trh.Nabízíme také MOŽNOST DOPRAVY z bydliště a zpět.

Centrum denních služeb a doprava jsou poskytovány za úhradu, služby Sociálně terapeutické dílny zdarma.

Pokud si myslíte, že Vám nebo někomu blízkému mohou naše služby pomoci, napište nám či se přijďte podívat (kontakt: Bc. Lucie Kavalíková, tel. 775 525 780, socialni.nazaret@gmail.com )