Poděkování

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ HOJNÉ VODĚ!

V sobotu 24.8.2019 jsme s Nazaretem navštívili vyhlášené Dřevorubecké slavnosti. Skvělý zážitek, ryk motorových pil, fandění, dřevorubecké soutěže (hod polenem, štípání obřího špalku, odvětvování atd.), a to vše v lůně úžasných Novohradských hor. Stojí za návštěvu.

Chtěli jsme VELMI PODĚKOVAT:

Všem dobrým lidem, kteří Nazaret podpořili finančním příspěvkem či koupí našich výrobků.

SK HOJNÁ VODA – předali nám částku 12.600 Kč z veřejné dražby dřevěných soch. Peníze použijeme na renovaci pracovních stolů pro naše klienty a nákup keramické hlíny.

CHATAŘKÁM Z DOBRÉ VODY, které napletly spoustu náramků z padákové šňůry a z jejich prodeje nám věnovali 1.700 Kč.