Lesy ČR pomáhají

Dlouhodobým partnerem Nazaretu jsou Lesy České republiky, s.p. V roce 2018 tato společnost podpořila náš projekt „Zlepšení terapeutického prostředí“ - zlepšení kvality ovzduší v terapeutických prostorách střediska částkou 14.000,- Kč. Za darovanou částku jsme pořídili ocelové protipožární dveře (za vstřícný přístup při konzultaci a montáži děkujeme panu Traplovi z Rudolfova), které spojují sociálně terapeutickou dílnu s prostory, kde jsou umístěny pece. Při pálení výrobků v pecích vznikají výpary, které nepříznivě ovlivňovaly klima a unikaly do dílny. Díky montáži ocelových dveří se únik těchto výparů do dílny eliminoval. Významně se tím zlepšilo terapeutické prostředí a kvalita ovzduší v sociálně terapeutické dílně. Zároveň se částečně zamezilo úniku tepla z prostor dílny a zvýšila se protipožární bezpečnost.

Lesům ČR děkujeme za jejich podporu a těšíme se na další spolupráci.