Jak teď fungujeme

JAK TEĎ FUNGUJEME V NAZARETU?

(Informace pro klienty, rodiče, zákazníky, dobrovolníky a jiné příznivce Nazaretu k 21.10.2020)

Nazaret v omezeném režimu dále provozuje svou činnost – i přes personální výpadky (zavření škol  - zůstáváme s dětmi, karantény atd.) jsme zatím schopni se vykrývat a zabezpečit provoz chráněných dílen i sociálních služeb.

Snažíme se být obezřetní  - přece jen část našich kolegů jsou lidé s vážnými chronickými chorobami, tzn. vůči Covid 19 rizikoví. Zároveň řešíme výpadky ve výrobě a snížení tržeb. Balanc zdraví-ekonomika vážně není jednoduchý.

PROTI-COVIDOVÁ OPATŘENÍ V NAZARETU:

 • Povinné roušky nebo respirátory (zájemcům je respirátor poskytnut zdarma)
 • Rozestupy a oddělení jednotlivých dílen (každá skupina je víceméně oddělena od kontaktu s ostatními, obědy na dílnách nikoliv v jídelně)
 • Dezinfekce rukou
 • Sledování příznaků Covid 19 (měření teploty)
 • Zákaz vstupu cizích osob (platí i pro rodiče, dobrovolníky, pozastaveny byly kroužky a všechny aktivity s externími lektory)
 • Zvýšený úklid a dezinfekce prostor
 • Častější větrání
 • PROSÍME KLIENTY, RODIČE A ZAMĚSTNANCE, ABY NEPRODLENĚ HLÁSILI, POKUD JIM NENÍ DOBŘE NEBO SE POTKALI S NĚKÝM COVID POZITIVNÍM.

CHRÁNĚNÉ DÍLNY:

 • Dál vyrábíme, ale díky chybějícím zaměstnancům v daleko menší míře, než jsme zvyklí

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA:

 • Část klientů z vlastního rozhodnutí přerušila dočasně docházku do Nazaretu, část klientů ale stále tráví v Nazaretu svůj čas

OBCHŮDEK V PODZÁMČÍ:

 • Nyní z personálních důvodů uzavřen, od čt 22.10.2020 UZAVŘEN Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

TRHY (pozdzimní, vánoční):

 • Na listopad nejsou plánovány žádné trhy
 • Prosincové a vánoční trhy jsou momentálně v jednání, ale letos není nic jisté

E-SHOP (Fler):

 •  Nyní kvůli personální situaci prodej přerušen, ale výhledově od 2.11. by mohl být obnoven

TANEČNÍ A DIVADELNÍ SOUBOR KUKAČKY:

 • Zkoušky a vystoupení Kukaček jsou do odvolání pozastaveny

Takže -  milí spojenci (tzn. Vy, kteří jste nějak s Nazaretem spojení), jedeme teď jako všichni v nouzovém režimu, velmi se nám stýská po Vás a také po běžném navyklém provozu. Kdybyste cokoliv potřebovali, zde jsou kontakty

NA KOHO SE OBRACET:

 • O. Hejpetrová (objednávky, zakázky a prodej zboží, trhy, půjčovna kompenzačních pomůcek): informace.nazaret@gmail.com , 774 988 031
 • L.Kavalíková (sociální služby): socialni.nazaret@gmail.com , 775 525 780
 • Příp. J.Kverková (ředitelka organizace): reditel.nazaret@gmail.com , 603 175 004

Také NABÍZÍME KLIENTŮM ČI RODIČŮM POPOVÍDÁNÍ/KONZULTACE PO TELEFONU – nebojte se zavolat, pokud Vás něco trápí, nevíte si s něčím rady či nám jen dejte vědět, jak se Vám daří:

 • Centrum denních služeb: tel. 739 007 601
 • Sociálně terapeutická dílna:  tel. 736 711 253
 • Vedoucí sociálních služeb L.Kavalíková: tel. 775 525 780

Pokud Vám hned nemůžeme vzít telefon či odepsat, ozveme se Vám nazpět nejdéle do druhého dne.

Opatrujte se a buďte zdraví.