NAZARET

centrum pro lidi s postižením
a chráněné dílny

Krátké představení


V Nazaretu poskytujeme dvě sociální služby – Sociálně terapeutickou dílnu a Centrum denních služeb dospělým lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením a zároveň provozujeme chráněnou keramickou  a chráněnou textilní dílnu. 

Jaké je naše poslání:

Pomáháme lidem se zdravotním postižením či omezením zapojit se do běžného života.

Jaká je naše vize:

Jsme prospěšnou organizací, která pomáhá dospělým lidem s postižením či zdravotním omezením při naplňování jejich potřeb. Poskytujeme profesionální sociální služby a vytváříme pracovní příležitosti prostřednictvím chráněného trhu práce. Zaměřujeme se na práci s keramikou a textilem...  Zde je k přečtení vize celá

Chráněné
dílny
v Nazaretu

Nazaret je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Poskytujeme pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním v chráněné keramické a chráněné textilní dílně. Důležitá je pro nás kreativita, zručnost a chuť tvořit.

Každý má nějaký handicap, každý má nějaké obdarování.

Věříme, že pomoci může každý...