Prosím pozor!

Aktuální opatření v Nazaretu kvůli Covidu-19

(platné od 10.9.2020)

Do odvolání platí zákaz vstupu dalším osobám!

Platí i pro rodiče a opatrovníky. Klepejte na okno STD – pracovník za Vámi přijde ven. Výjimku mají pracovní návštěvy do kanceláří, účastníci kroužků -  při dodržování opatření.  

Roušky!

My všichni (klienti i zaměstnanci) používáme roušku ve společných prostorách. Roušku nemusí mít ten, kdo z důvodu svého handicapu není schopen, (zdravotní důvody).

Dezinfekce rukou!

Každý si vydezinfikujeme ruce:

  •   ihned po příchodu do Nazaretu
  •   před a po jídle
  •   před a po WC
  •   při odchodu domů

Měření teploty!

Každý si po příchodu do Nazaretu změří teplotu. Ti, kdo by měli teplotu nad 37 stupňů, budou ihned odesláni domů. Za měření teploty zodpovídá vedoucí služby/dílny.

Časté větrání!

Minimálně každou hodinu 5 minut.

Důkladnější úklid! 

Úklid a dezinfekce prostor Nazaretu bude probíhat nejméně jednou denně, dezinfekce frekventovaných povrchů nejméně 2x denně (kliky, vypínače, kohoutky, varná konvice atd.)

Pokud jste nemocní – TEPLOTA, KAŠEL – prosím nechoďte do Nazaretu a zavolejte!

Kdo přijde s příznaky – nebude do Nazaretu vpuštěn (čeká venku či v hlinárně na nejbližší odvoz).

ZA DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ ZODPOVÍDÁ VEDOUCÍ DÍLNY/SLUŽBY.