Prosba o pomoc

Nejlepší vánoční dárek pro Nazaret by byl, aby sociální služby mohly dále fungovat ♥

Jako nestátní nezisková organizace jsme při poskytování sociálních služeb odkázáni na dotační programy ze státního rozpočtu. Kombinace stále se zvyšujících nákladů na energie a materiál a letošní podfinancování podpory sociálních služeb ze státních zdrojů je pro naši organizaci nyní existenčně ohrožující. Provozujeme :

Chráněné dílny: Keramická a Textilní - zde jsou chráněná pracovní místa pro lidi s hendikepem.

Sociální služby

Centrum denních služeb

V Centru denních služeb mají lidé možnost prožít den v kontaktu s ostatními uživateli, trávit čas smysluplně a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Věříme, že každý člověk má potenciál, a že i člověk s postižením může žít plnohodnotný život a začlenit se do společnosti.

Sociálně terapeutická dílna

Zde se u uživatelů zaměřujeme na podporu pracovních návyků - zvládání pracovního tempa, včasné příchody, domluva na konkrétní práci, atd. Klademe velký důraz na podporu soběstačnosti. Tímto se snažíme zvýšit jejich šanci při uplatnění na chráněném trhu práce, ať už u nás, nebo v jiné organizaci.

Právě tyto dvě sociální služby jsou nyní ve velmi vážném ohrožení!

V současné době nám v rozpočtu chybí 500 000,-Kč.

Proto si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o finanční dar.

Pokud se nás rozhodnete finančně podpořit, dáváte šanci lidem s hendikepem být nadále v kontaktu s lidmi, které mají rádi a neuzavřít se doma mezi čtyřmi stěnami.

Dáváte jim možnost se dál rozvíjet a nebýt vyčleňováni na okraj společnosti.

Všichni víme, jaké to je být sám, nenechme lidi s hendikepem toto zažívat.

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?

• Prostřednictvím portálu Darujme.czhttps://www.darujme.cz/projekt/1207046

kde právě běží projekt s názvem ♥ Nejlepší vánoční dárek pro Nazaret by byl, aby tyto sociální služby mohly dále fungovat ♥

•Jednorázovým, nebo pravidelným finančním darem přímo na účet naší organizace, č.ú. 0571374399/0800

Každá, byť sebemenší částka může pomoci k tomu, aby naše služby mohly dále fungovat.

Děkujeme ♥

Veškeré další informace o fungování organizace najdete na http://www.nazaret.cz

Sledovat naši činnost můžete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/nazaret.borovany/